Werken bij Harlingen

Wij zijn trots op onze inwoners, ondernemers, instellingen en organisaties. Als betrokken en betrouwbare gemeente voelen wij ons verantwoordelijk voor het welzijn van jong en oud. Van de zwempas voor schoolkinderen tot omgevingsvergunningen voor ondernemers: iedereen kan een beroep op ons doen. We zijn gastvrij en helpen mensen zoals we zelf geholpen willen worden.

Zo werken we

Gemeente Harlingen is een compacte gemeente. Dat betekent korte lijntjes en volop samenwerken met collega's van andere teams. Deze kleinschaligheid heeft nóg een groot voordeel. Je krijgt veel eigen verantwoordelijkheid en werkt aan afwisselende projecten. Je zit bovendien dicht op het vuur. Bij ons zetelen de burgemeester en wethouders niet in een ivoren toren, maar zitten ze gewoon bij jou aan tafel voor overleg. Wel zo handig.

Eigen identiteit

Van de historische binnenstad tot onze twee prachtige terpdorpen: overal proef je deze nuchtere, eigengereide identiteit. Zowel Harlingen als Midlum en Wijnaldum hebben volop culturele schatten in huis. Parels die we graag met iedereen delen. Wij zijn trots op onze gemeente en de resultaten die we samen bereiken.

Ontdek onze missie en visie, het kompas van Harlingen.

Ontdek onze missie en visie

Organogram

Bekijk hieronder de organogram van gemeente Harlingen:

Organogram van gemeente Harlingen

Organogram in tekst

Managementteam

De gemeente Harlingen heeft een managementteam dat bestaat uit 8 teamleiders

De gemeentesecretaris en adjunct ondersteunen en adviseren als hoogste ambtenaren het college van burgemeester en wethouders. De gemeentesecretaris en adjunct zijn hoofd van de ambtelijke organisatie.

De Raad voor Medezeggenschap (RvM) komt op voor de belangen van de medewerkers maar daarbij altijd het belang van de organisatie in het oog houdend. De Raad van Medezeggenschap staat naast de 2 hoofdige directie vermeld omdat de Raad van Medezeggenschap en directie op het gebied van medezeggenschap samen daarin optrekken en omdat de gemeentesecretaris tevens de bestuurder en gesprekspartner van de RvM is.

De gemeentesecretaris en adjunct worden ondersteund door de strategische staf, die bestaat uit:

 • Opgavemanagers
 • Concerncontroller
 • Organisatieadviseur
 • Bestuursadviseur

De gemeenteraad van Harlingen telt 20 raadsleden. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad.

De griffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraad.

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van onze gemeente.

Gemeentemuseum het Hannemahuis valt onder de gemeentesecretaris

Teams

De organisatie gemeente Harlingen is onderverdeeld in teams. Ieder team heeft een teamleider. De teamleiders vallen rechtstreeks onder de gemeentesecretaris en adjunct directeur. De organisatie gemeente Harlingen is onderverdeeld in teams waarbij sommige ook sub teams hebben:

 • Team Buitendienst 
 • Team Openbare werken Facilitaire zaken. De teamleider is Eddy van der Heide.Onder team Openbare werken Facilitaire zaken vallen de sub teams: Openbare werken, Facilitaire zaken en Inkoop.
 • Team Omgeving. De teamleider is Erik Gommers.
 • Team Veiligheid, Vergunningen Handhaving. Teamleider is Gerrit van der Ploeg.
 • Team bedrijfsvoering. De teamleider is Nanda de Jong.Onder afdeling Bedrijfsvoering vallen de sub teams: Financiën, HRM, Juridische Zaken, Belastingen en ICT, Privacy/ CISO. 
 • Team Dienstverlening. De teamleider is Almar Elkhuizen.Onder de afdeling Dienstverlening vallen de sub teams: Burgerzaken, DIV, Communicatie, Bestuurssecretariaat en Klant Contact Centrum.
 • Team Gebiedsteam Stad. De teamleider is Peggy de Greve.
 • Team Gebiedsteam Jeugd. De teamleider is Wieke Goudzwaard.